Kiến thức

Tin môi trường

Nguyên nhân gây ô nhiễm nước bị đánh giá thấp
Nguyên nhân gây ô nhiễm nước bị đánh giá thấp Tin môi trường

Các chất gây ô nhiễm là kết quả đầu ra từ các nhà máy lọc dầu, nhà máy, nhà máy xử lý chất thải, cung cấp nước từ các hệ thống nước ngầm có phân bón, thuốc trừ sâu và chất thải công nghiệp. Ngoài ra, khí thải được chiếu ...

Mới cập nhật